More
  જનતા નો જનાદેશ
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Ankleshwar | Connect Gujarat
  18:26
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Bharuch | Connect Gujarat
  26:30
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Jhagadia-Valia | Connect Gujarat
  26:00
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Jambusar | Connect Gujarat
  26:24
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Anand | Connect Gujarat
  34:46
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Bardoli | Connect Gujarat
  47:59
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Panchmahal | Connect Gujarat
  35:13
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Kheda | Connect Gujarat
  28:03
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Vadodara | Connect Gujarat
  22:07
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | chhota udaipur | Connect Gujarat
  27:33
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Dahod | Connect Gujarat
  26:49
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | VAGRA | Connect Gujarat
  06:17
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Ahmedabad | Connect Gujarat
  46:44
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Surendranagar | Connect Gujarat
  25:26
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Jamnagar | Connect Gujarat
  23:48
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Jamnagar | Connect Gujarat
  18:14
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Kutch | Connect Gujarat
  32:31
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Rajkot | Connect Gujarat
  26:13
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | junagadh | Connect Gujarat
  31:15
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Amreli | Connect Gujarat
  34:20
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Bhavnagar | Connect Gujarat
  34:32
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Surat | Connect Gujarat
  49:20
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Navsari | Connect Gujarat
  44:55
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Daman | Connect Gujarat
  28:58
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Valsad | Connect Gujarat
  21:32
  Video thumbnail
  Bharuch Police | #Yesiwillvote | Connect Gujarat | Lok sabha Election 2019
  14:02
  Video thumbnail
  Bharuch Advocate | #Yesiwillvote | Connect Gujarat | Lok sabha Election 2019
  14:37
  Video thumbnail
  જનતા નો જનાદેશ | Jambusar | Connect Gujarat
  09:47
  Video thumbnail
  Bharuch Journalist | #Yesiwillvote | Connect Gujarat | Lok sabha Election 2019
  09:39